Walcowanie blach

Walcowanie blach od średnicy Fi-90 i grubości 1,0 mm do nawet Fi-2000 i grubości 8 mm.